verbouwen-amsterdam
interieurs

  Interieurs zijn bepalend voor de
  uitstraling van een huis of bedrijf.

  Wij van ‘Verbouwen Amsterdam’
  vinden het vanzelfsprekend om
  onze kennis van materiaal en
  vorm in te zetten ten bate van uw
  persoonlijke smaak. Wij vinden er
  onze uitdaging in om uw ideeën
  over de vormgeving van het
  interieur te realiseren terwijl we
  binnen de begroting blijven! Met 
  vertrouwen verbouwen komt
  na goed overleg, met respect
  voor smaak en smaakverschillen.
  Het interieur moet passen bij de
  gebruiker en Verbouwen   
  Amsterdam heeft daar
  een antenne voor.

contact

 • interieurs-0.jpg
 • interieurs-1.jpg
 • interieurs-2.jpg
 • interieurs-3.jpg
 • interieurs-4.jpg
 • interieurs-5.jpg
 • interieurs-6.jpg
 • interieurs-7.jpg
 • interieurs-8.jpg
 • interieurs-9.jpg
 • interieurs-10.jpg

Home